Kundeudtalelser

Fonden for Entreprenørskab Logo

I Fonden for Entreprenørskab ville vi gerne blive bedre til at arbejde med en dybdegående, antropologisk tilgang til at skabe ny viden og målrette indsatser.

Opgaven er gennemført til et EU-støttet nationalt projekt, StartUp i Praksis, med fire universiteter og mange interessenter. Vi vidste fra start, at det ville kræve styring og en stærk proces, og at det ville stille store krav til konsulentteamet om at løfte opgaven og sikre fremdriften.

Vi følte os meget trygge gennem hele samarbejdet. Vi oplevede, at der blev skubbet på og skabt fremdrift på de rigtige måder i et projekt med så mange aktører og interessenter.

Leverancen lever 100 % op til formål og hensigt. Den er handlingsrettet, hvilket vi ellers tidligere har oplevet er svært, når der skal favnes så mange målgrupper i et komplekst felt.

På baggrund af leverancen og samarbejdet, har vi allerede sat initiativer i værk og skabt debat i flere større landsdækkende medier. Og universiteterne har fået et vigtigt boost og afsæt for at prioritere deres fokusområder.

Vi står i dag med ny viden og indsigt, og vi er blevet bekræftet i, hvor brugbar den antropologiske tilgang er.

Jesper Risom
Projektleder, Fonden for Entreprenørskab

Vi skulle ansætte mange nye medarbejdere i et højt tempo og havde samtidig organisatoriske forandringer. Vi har en rigtig god og unik kultur – og det var vi bange for at miste undervejs. 

Vi var selv syltet for meget ind i situationen, og havde brug for friske øjne på, hvem vi er og hvordan vi fungerer.

Naja Lind gennemførte feltdag og efterfølgende workshop med virksomheden, hvor formål var at kortlægge vores kultur. Undersøgelsen har tilvejebragt værdifuld selverkendelse på flere niveauer og har rystet organisationen tættere sammen. 

Vi havde et behov, vi ikke selv var i stand til at formulere. Det var dét, Naja Lind fik adresseret og efterfølgende hjulpet ledergruppen med at udstikke en retning på. 

Og så havde undersøgelsen en positiv signalværdi qua at medarbejderne følte, at vi ikke bare hyrer en konsulent til at udforme en rapport, men at vi faktisk engagerer os i at skabe og bevare virksomhedskulturen i fællesskab.

Samarbejdet har været fantastisk. Simpelthen. Naja formåede hurtigt at sætte sig ind i vores behov.

René Hjorth
R&D Manager, Getinge

Projektgruppen hos LEO Innovation Lab stod med en udfordring. De havde behov for at dykke ned i et følsomt og ofte tabubelagt emne: intimitet og psoriasis. Målet var at tilvejebringe indsigter til brug i en workshop, der skulle danne grundlag for udviklingen af en række nye digitale produkter. Projektgruppen ønskede at validere og nuancere egne antagelser og teser.

Naja Lind foretog interviews blandt målgruppen og leverede indsigter, rejser og profiler til workshoppen.

De kvalitative indsigter var værdifuld viden, der var med til at skabe grundlag for vores løsninger.

Forløbet foregik i tæt samarbejde med projektgruppen såvel som den eksterne facilitator for workshoppen.

Naja Lind var dedikeret og effektiv, og leverede et gennemført stykke arbejde. Samarbejdet mellem Naja og de øvrige aktører på projektet var mere end jeg kunne forvente, og det gav mig som projektleder en ro i den del af processen.

Nanna Betz Lillelund
Tidl. projektleder, LEO Innovation Lab

Jeg oplevede, at vi i virksomheden, gik rundt og havde nogle ubegrundede meninger om vores kunder. Vi stirrede os blinde på os selv og vores branche. Der var et stort behov for at få et ufiltreret perspektiv fra kunderne på os, vores virksomhed og produkter.

Og det var en øjenåbner at få nogle konkrete indspark direkte fra kunderne!

I stedet for at rende rundt med ti forskellige holdninger til ‘hvorfor’ og ‘hvordan’, har vi fået en konsolidering af viden i organisationen og en fælles referenceramme for, hvad vi skal gøre.

Det har været en kæmpe værdi at finde retning blandt de forskellige tilgange. Og vi har fulgt alle de anbefalinger, som Naja Lind er kommet med.

Naja Lind har en stor egenskab til at tale med brugerne og kunderne på en måde, så deres meninger kommer frem. Naja er ikke farvet af alle vores interne diskussioner. Det betyder, at vi får et sæt friske, upartiske øjne. En slags valid second opinion på virksomheden.

Kim Weideman
CEO, Klokkerholm