Kundeudtalelser

KBH_Maerke_DK_Blue_RGB

Samtalekort skaber tydelighed

“Samtalekortene starter vigtige samtaler om det, der er indlysende for faste medarbejdere, men kan være uklart for nye på arbejdspladsen. Kortene skaber en fælles forståelse. Kulturen bliver pludselig meget tydelig. Kortene gør det lettere at introducere SOSU-elever for kulturen på praktikstedet.” 

Ida Bering, chefkonsulent, Uddannelse København

Hvert år koordinerer Uddannelse København praktikforløb for mere end 5.000 elever og studerende, der skal i praktik som del af deres erhvers- eller professionsbacheloruddannelse.

Uddannelse København henvendte sig til Lind Perspective med en konkret udfordring: For mange SOSU-elever er praktikken første møde med arbejdspladskultur i ældreplejen. I en travl hverdag kan der hurtigt opstå misforståelser – hvordan kan vi hjælpe praktikvejlederne til at introducere SOSU-elever til arbejdspladskultur i ældreplejen?

Et konkret værktøj

Det var vigtigt for Uddannelse København at de med leverancen stod med et konkret værktøj, der let kunne implementeres i praktikvejledernes og SOSU-elevernes hverdag.

Gennem tæt sparring, interviews og kortfattet feltarbejde udarbejdede Lind Perspective løsninger og værktøjer, der imødekom Uddannelse Københavns behov.

Løsningen blev samtalekortene Tal om kultur, der gennem konkrete og praksisnære emner giver eksempler på hverdagskultur og værktøjer til, hvordan elever bedst introduceres til kulturen på arbejdspladsen.

Resultater

Praktikvejlederne og medarbejdere i Uddannelse København oplever materialet som relevant, visuelt indbydende, nemt at gå til og let at implementere i en travl hverdag. Kort efter udgivelse blev samtalekortene genoptrykt grundet stor efterspørgsel og det visuelle udtryk fra kortene er ført videre i andet materiale fra Uddannelse København.

Naja Lind hjalp os til at få italesat kulturen

Vi er meget bevidste om at kulturen er væsentlig for at eksekvere succesfuldt på strategien. Men hvordan får vi skabt et fælles grundlag for at tale om kultur, hvor alle medarbejdere føler sig set og hørt? Og hvordan kan vi åbne op for både de gode og de svære samtaler på en konstruktiv måde?

I Trancit har vores medarbejdere mange forskellige fagligheder, perspektiver og opgaver, der er spredt ud over det meste af Danmark. Ovenpå covid-19 og nedlukning var det vigtigt for os at samle organisationen fysisk til en personaledag under temaet ”Et samlet Trancit med en fælles retning”.

Naja Lind hjalp os med at sætte fokus på kulturen gennem et inspirerende oplæg med en god energi, der gjorde oplægget vedkommende og relevant. Oplægget og den efterfølgende workshop tydeliggjorde, hvor vigtig en rolle vi hver især, medarbejdere som ledere, spiller i forhold til kulturen.

Vi følte os trygge i faciliteringen af samtalerne i den efterfølgende workshop og var positivt overraskede over, hvor skarpe vores medarbejdere er på kulturen. Den interne alignment og fællesskabsfølelse, der blev skabt gennem oplægget og workshoppen, er vigtig for forståelsen af, hvor kulturen er i dag, hvad vi skal være opmærksomme på og hvor vi ønsker at bevæge den hen.

Høj faglighed og en kompentent sparringspartner

Vi har brugt Naja Lind fra Lind Perspective til at facilitere et videndelingsmøde med fokus på at få råd og vejledning ud af vores erfaringer fra forskellige projekter.

Naja var rigtig god i forberedelsen af dagen og hjalp med at få undersøgende spørgsmål formuleret, så vi kunne få viden fra de forskellige deltagere. På dagen var Naja skarp til at holde den røde tråd, holde øje på bolden og facilitere dialoger blandt os, så vi fik, det vi havde lært op til overfladen og kunne bruge det efterfølgende. 

Naja har en høj faglighed, som gør, at hun fra start til slut har været en kompetent sparringspartner. Hun er god til at fange pointerne omkring vores problemstilling og stille uddybende spørgsmål, så feltet blev belyst. Samtidig var workshopsene i grupper godt styret, og vi fik meget værdi ud af vores videndelingsmøde til vores opfølgende arbejde.

Jeg giver mine bedste anbefalinger til at bruge Naja Lind til dig, der skal have videndelt på tværs af projekter.

Kasper Lundtoft Bentsen
Relations Manager, Teknologipagten
Fonden for Entreprenørskab Logo

I Fonden for Entreprenørskab ville vi gerne blive bedre til at arbejde med en dybdegående, antropologisk tilgang til at skabe ny viden og målrette indsatser.

Opgaven er gennemført til et EU-støttet nationalt projekt, StartUp i Praksis, med fire universiteter og mange interessenter. Vi vidste fra start, at det ville kræve styring og en stærk proces, og at det ville stille store krav til konsulentteamet om at løfte opgaven og sikre fremdriften.

Vi følte os meget trygge gennem hele samarbejdet. Vi oplevede, at der blev skubbet på og skabt fremdrift på de rigtige måder i et projekt med så mange aktører og interessenter.

Leverancen lever 100 % op til formål og hensigt. Den er handlingsrettet, hvilket vi ellers tidligere har oplevet er svært, når der skal favnes så mange målgrupper i et komplekst felt.

På baggrund af leverancen og samarbejdet, har vi allerede sat initiativer i værk og skabt debat i flere større landsdækkende medier. Og universiteterne har fået et vigtigt boost og afsæt for at prioritere deres fokusområder.

Vi står i dag med ny viden og indsigt, og vi er blevet bekræftet i, hvor brugbar den antropologiske tilgang er.

Jesper Risom
Projektleder, Fonden for Entreprenørskab

Vi skulle ansætte mange nye medarbejdere i et højt tempo og havde samtidig organisatoriske forandringer. Vi har en rigtig god og unik kultur – og det var vi bange for at miste undervejs. 

Vi var selv syltet for meget ind i situationen, og havde brug for friske øjne på, hvem vi er og hvordan vi fungerer.

Naja Lind gennemførte feltdag og efterfølgende workshop med virksomheden, hvor formål var at kortlægge vores kultur. Undersøgelsen har tilvejebragt værdifuld selverkendelse på flere niveauer og har rystet organisationen tættere sammen. 

Vi havde et behov, vi ikke selv var i stand til at formulere. Det var dét, Naja Lind fik adresseret og efterfølgende hjulpet ledergruppen med at udstikke en retning på. 

Og så havde undersøgelsen en positiv signalværdi qua at medarbejderne følte, at vi ikke bare hyrer en konsulent til at udforme en rapport, men at vi faktisk engagerer os i at skabe og bevare virksomhedskulturen i fællesskab.

Samarbejdet har været fantastisk. Simpelthen. Naja formåede hurtigt at sætte sig ind i vores behov.

René Hjorth
R&D Manager, Getinge

Jeg oplevede, at vi i virksomheden, gik rundt og havde nogle ubegrundede meninger om vores kunder. Vi stirrede os blinde på os selv og vores branche. Der var et stort behov for at få et ufiltreret perspektiv fra kunderne på os, vores virksomhed og produkter.

Og det var en øjenåbner at få nogle konkrete indspark direkte fra kunderne!

I stedet for at rende rundt med ti forskellige holdninger til ‘hvorfor’ og ‘hvordan’, har vi fået en konsolidering af viden i organisationen og en fælles referenceramme for, hvad vi skal gøre.

Det har været en kæmpe værdi at finde retning blandt de forskellige tilgange. Og vi har fulgt alle de anbefalinger, som Naja Lind er kommet med.

Naja Lind har en stor egenskab til at tale med brugerne og kunderne på en måde, så deres meninger kommer frem. Naja er ikke farvet af alle vores interne diskussioner. Det betyder, at vi går et sæt friske, upartiske øjne. En slags valid second opinion på virksomheden.

Kim Weideman
CEO, Klokkerholm

Projektgruppen hos LEO Innovation Lab stod med en udfordring. De havde behov for at dykke ned i et følsomt og ofte tabubelagt emne: intimitet og psoriasis. Målet var at tilvejebringe indsigter til brug i en workshop, der skulle danne grundlag for udviklingen af en række nye digitale produkter. Projektgruppen ønskede at validere og nuancere egne antagelser og teser.

Naja Lind foretog interviews blandt målgruppen og leverede indsigter, rejser og profiler til workshoppen.

De kvalitative indsigter var værdifuld viden, der var med til at skabe grundlag for vores løsninger.

Forløbet foregik i tæt samarbejde med projektgruppen såvel som den eksterne facilitator for workshoppen.

Naja Lind var dedikeret og effektiv, og leverede et gennemført stykke arbejde. Samarbejdet mellem Naja og de øvrige aktører på projektet var mere end jeg kunne forvente, og det gav mig som projektleder en ro i den del af processen.

Nanna Betz Lillelund
Projektleder, LEO Innovation Lab