kulturtjek

Kultur påvirker det vi gør, siger og tænker

Forestil dig, at du træder ind i en virksomhed for første gang; Hvad springer i øjnene? Virksomheden du er landet i, sender nemlig et hav af signaler.

Som mennesker afkoder vi lynhurtigt og ofte ubevidst. Men så snart vi er blevet en del af det sociale fællesskab, begynder vi at opfatte ting, handlinger og udsagn som naturlige. Det samme gælder for en arbejdsplads.

Få kortlagt jeres kultur

Med antropologiens metoder og teorier er det muligt at sige noget om den kultur I har skabt og færdes i. Et kulturtjek er baseret på feltdage i organisationen blandt medarbejdere på tværs af virksomhedens lag, strukturer og hierarkier. Kulturtjekket synliggør dét, der knytter forskellige typer medarbejdere sammen i et arbejdsfællesskab.

Et kulturtjek gør jer i stand til:

 • At se jer selv udefra
 • At reflektere over, hvad der kendetegner jer som virksomhed og arbejdsfællesskab
 • At grine, græde, forundres og udfordres - sammen
 • At styrke den kollektive forståelse i organisationen

Humor skaber refleksion

En humoristisk tilgang koblet med en antropologisk dybde gør jer i stand til at se jer selv oppefra og på en ny måde, og kulturtjekket er velegnet til både faglige, seriøse og sociale sammenhænge.

Virksomheder benytter som regel kulturtjek til at

 • Involvere og engagere medarbejderne i arbejdskulturen
 • Vise, at ledelsen tager medarbejderne alvorligt
 • Kickstarte eller følge op på processer og forandringer i organisationen
 • Styrke arbejdsfællesskab og samle medarbejdergruppen på tværs af organisation, afdelinger, jobfunktion og hierarkier

Produkt

 • 2 dybdeinterviews med ledelsen
 • 1 dags antropologisk feltarbejde blandt medarbejderne i virksomheden
 • 1-2 times engagerende kulturoplæg med fremvisning af billeder og lyd
 • Styrker, udfordringer og potentiale ved jeres kultur pin-pointet på én A4 side

Priseksempel

22.500 ekskl. moms og transport.*

Denne ydelse kan med fordel kombineres med formidling af jeres kultur i podcastformat til internt brug samt sparring om kulturledelse med lederteamet.

*Priseksemplet er baseret på en virksomhed mellem 10-100 medarbejdere. Ved større virksomheder er der tillæg per 100 medarbejdere.

Kontakt os om Kulturtjek