Målgruppestudier

Få kortlagt din målgruppes adfærd, behov og bevæggrunde

Et kvalitativt målgruppestudie benyttes, hvis virksomheden ønsker at få en dybere, mere nuanceret forståelse af:

Vi kombinerer antropologiens viden om, hvordan mennesker agerer med en forretningsmæssig forståelse.

Afsæt for at tænke fremadrettet

Fællesnævneren for vores målgruppestudier er at vi:

Kvalitativ indsigt

Kvalitativ viden er kendetegnet ved at være dybdegående og baggrundssøgende og giver svar på hvordan, hvorfor og hvad, der ligger til grund for en given adfærd. Denne type viden bygger på metoder som dybdeinterview, feltobservationer og brugerinvolvering.

De kvalitative målgruppestudier kan enten stå alene eller kombineres med kvantitative målinger og eksisterende data.

Nedenfor er eksempler på forskellige typer målgruppestudier, vi har hjulpet virksomheder med

Priseksempel

Omfanget af et kvalitativt målgruppestudie afhænger af, hvad I ønsker at vide noget om og hvordan indsigterne skal anvendes. Vi anbefaler en indledende samtale, hvor I får et uforpligtende bud på, hvordan I kan gribe opgaven an og om der er grobund for videre samarbejde – om ikke andet kan vi garantere, at I får nye inputs og refleksioner med fra samtalen. 

Generelt for vores projekter er, at vi er stærke i at tænke undersøgelsesdesign, der kommer i dybden uden at blive for tunge, og at vi fokuserer på at skabe indsigter, der peger fremad. 

Vores projekter ligger normalt mellem 30.000-250.000 ekskl. moms.

Kontakt os for uforpligtende sparring.

Kontakt os for at høre mere om målgruppestudier

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.