Indsigtsworkshop

En indsigtsworkshop er en workshop med projektgruppen på baggrund af dybdeindsigt i en given målgruppe. Workshoppen bygger på grundig, antropologisk feltarbejde, dataproduktion og analyse, hvor projektgruppen får et insider blik i målgruppen, der tilvejebringer nye perspektiver.

Workshoppen kan følges op af en prioriteringsworkshop, hvor projektgruppen bliver faciliteret igennem en bearbejdsnings- og beslutningsproces og på denne måde ender ud med en klar handlingsplan for indsatsen fremadrettet.

Del dette indlæg med en du tænker kan have gavn af det