Dybdeinterview

Et dybdeinterview er en semi-struktureret samtaleform mellem to personer, hvor fokus er på den ene persons fortælling, oplevelse og forståelse af et givent emne.

Intervieweren spørger ud fra en tematiseret ramme, men er fri til at forfølge de emner, der må optage den interviewede. Denne lidt løsere stil har sine styrker i, at den kan fange uventede perspektiver og vinkler på emner, da deltageren i højere grad går i dialog frem for at svare på allerede definerede spørgsmål. Derved er der åbnet for, at man i et dybdeinterview kan forstå interviewpersonens bevæggrunde og verdenssyn.

Et dybdeinterview er en særlig god metode til at dykke ned i efterrefleksioner af handlinger, forståelser og forløb. Det giver indsigt i, hvordan interviewpersonen opfatter og forstår sin omverden og egen position heri.

I antropologien er både “det vi siger” og “det vi gør” vigtigt for at forstå sociale dynamikker i en gruppe. Som mennesker forstår vi vores handlinger bagudrettet og vi skaber en fortælling af og om verdenen, der påvirker hvordan vi handler fremadrettet.

Det antropologiske dybdeinterview lægger ikke blot vægt på, hvad vi siger, men også hvordan vi siger og forstår det – og hvad der ligger bag bestemte ord, sætninger og holdninger.

Sammen med feltarbejdet er dybdeinterviewet stærkt til at afdække kultur, verdenssyn og adfærd.

Billede af Aaron Burden på Unsplash

Del dette indlæg med en du tænker kan have gavn af det