Dag: juni 2, 2019

Metoder

Feltarbejde

Feltarbejde er den mest klassiske og en af de ældste discipliner i antropologien. Oprindeligt er feltarbejde en forskningsstrategi, der har til formål at komme ‘væk …

Læs mere →
Metoder

Dybdeinterview

Et dybdeinterview er en semi-struktureret samtaleform mellem to personer, hvor fokus er på den ene persons fortælling, oplevelse og forståelse af et givent emne. Intervieweren …

Læs mere →