Kategori: Metoder

Metoder

Feltarbejde

Feltarbejde er den mest klassiske og en af de ældste discipliner i antropologien. Oprindeligt er feltarbejde en forskningsstrategi, der har til formål at komme ‘væk ...
Læs mere →
Metoder

Dybdeinterview

Et dybdeinterview er en semi-struktureret samtaleform mellem to personer, hvor fokus er på den ene persons fortælling, oplevelse og forståelse af et givent emne. Intervieweren ...
Læs mere →
Metoder

Indsigtsworkshop

En indsigtsworkshop er en workshop med projektgruppen på baggrund af dybdeindsigt i en given målgruppe. Workshoppen bygger på grundig, antropologisk feltarbejde, dataproduktion og analyse, hvor ...
Læs mere →