Feltarbejde

Feltarbejde er den mest klassiske og en af de ældste discipliner i antropologien. Oprindeligt er feltarbejde en forskningsstrategi, der har til formål at komme ‘væk fra skrivebordet’ og ud blandt de mennesker, der er genstand for undersøgelsen.

Ved at observere og tale med mennesker i deres naturlige omgivelser og fordybet i deres daglige liv, opnår man indsigt i hverdagslivet, mens dette udfolder sig.

Feltarbejde er en aktiv tilstedeværelse i felten, hvor man systematisk observerer og indsamler data og viden om sociale interaktioner og praksis blandt målgruppen. Det er en metode til indsigt i adfærd og umiddelbare reaktioner, da observationer og spørgsmål foregår i realtid og naturlige omgivelser og ikke bliver efterrationaliseringer.

Feltarbejdet består af metoder som deltager observation, feltnoter samt forskellige former for interviews.

I Lind Perspective går vi både på feltarbejde blandt målgruppen, når vi afdækker behov, bevæggrunde, drømme og håb, og internt i virksomheder, når der er behov for at gå undersøgende til værks og kigge på, hvordan en arbejdsplads og -kultur reelt udleves i praksis.

Del dette indlæg med en du tænker kan have gavn af det